ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์    องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  32140อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 

 

 

คำขวัญ

ปรือน่าอยู่  ประตูสู่อารยธรรม
ภูมิปัญญาเลิศล้ำ  เกษตรกรรมคู่บ้าน
ธรรมาภิบาลนำการปกครอง


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
         
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
       
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมรับใบประกาศนียบัตรงานเดินผ้าใหม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ...
อบรมโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ปี ๒๕๕๘ ...
อบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปี ๕๘ ...
อบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
แบบรายงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ของ อปท.(ผด.2) ปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุ ของ อปท.(ผด.2) ปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ปรกาศ รายงานผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง อบต.บัวโคก...     จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวโคก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร...     จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง
ประกาศเรื่องรายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด...     จำนวนผู้เข้าชม 68 ครั้ง
ส่งแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)...     จำนวนผู้เข้าชม 121 ครั้ง
ส่งแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...     จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรือไปบ้านสวรรค์น้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโคกสำโรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะกอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธี(Pavement Ln-Place Recycling)บ้านสวรรค์น้อย-บ้านปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธี(Pavement Ln-Place Recycling)บ้านสะกอร์ ม.16ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกาศการคำนวณราคากลาง และประกาศสอบราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 6 เทศบาลตำบลสระขุด จ.สุรินทร์
   ประกาศราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เมืองที ปีงบประมาณ 2559
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.เมืองที ปีงบประมาณ 2559
   ประกาศเทศบาลตำบลสระขุด เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม - เดือน สิงหาคม 2588 เทศบาลตำบลสระขุด
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่6
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา หมู่ที่ 4
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตากูก
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.  

หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ประเพณีวันผู้สูงอายุปี ๒๕๕๘
ประเพณีวันผู้สูงอายุปี ๒๕๕๘  

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

 

ตุลาคม 2558
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.164.251
คุณเข้าชมลำดับที่ 322,970


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-558870
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.