ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ จังหวัดสุรินทร์

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

 

 

 

คำขวัญ

ปรือน่าอยู่  ประตูสู่อารยธรรม
ภูมิปัญญาเลิศล้ำ  เกษตรกรรมคู่บ้าน
ธรรมาภิบาลนำการปกครอง


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
     
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ 
      เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
         
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
สืบสานประเพณีแซนโฎนตา ...
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปี 2559 ...
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายมวลชนสำพันธ์กองก ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสียภาษีท้องถิ่น (แผ่นพับ)...     จำนวนผู้เข้าชม 4884 ครั้ง
อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบป...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประ...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกระเบื้องอันต...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาซ่อมสร้างผิวทางสายบ้านเซ็มถึงบ้านหนองปริง
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปรือไปบ้านสวรรค์น้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านโคกสำโรง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสะกอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางโดยวิธี(Pavement Ln-Place Recycling)บ้านสวรรค์น้อย-บ้านปรือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร 1) เดือนสิงหาคม 59
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร 1) เดือนกรกฎาคม 59
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร 1) เดือนมิถุนายน 59
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร 1) เดือนพฤษภาคม 59
   ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
   ประกาศเรื่องการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25560
   ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปงบประมาณ 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2559)
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านทนงรัตน์
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 11 บ้านเซ็ม (คุ้มเซ็ม) ตำบ
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านทนงรัตน์ ตำบลเมืองที
ข่าวย้อนหลัง
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์
ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา/สอบราคา/ผลจัดซื้อจัดจ้างบุรีรัมย์  

หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท.  

หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ :: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


ประเพณีวันผู้สูงอายุปี ๒๕๕๘
ประเพณีวันผู้สูงอายุปี ๒๕๕๘  

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

 

ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.167.160.23
คุณเข้าชมลำดับที่ 82,350


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-558870
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.